Turėtume toliau praleidimas viktorina, T Dėl Pakruojo rajono savivaldybės administracijos metų veiklos ataskaitos patvirtinimo

Atsidėkodami dešimtokai jaunesniesiems draugams už linksmą program dovanojo nuotaikingą dainą ir pakvietė juos prie bendro vaišių stalo paskanauti šimtadienio torto. Naudojant projekto metu sukauptą informaciją, Gabrielės Petkevičaitės-Bitės viešojoje bibliotekoje bus inicijuojami ir įgyvendinami nauji projektai, skirti suaugusiųjų švietimui.

Knygos "Kas ir kodėl? 600 klausimų jūsų intelektualiam laisvalaikiui" aprašymas

Čia teikiama metodinė pagalba bibliotekų darbuotojams, organizuojamas bendras darbas. Dėl informacijos, susijusios su kraštotyra, kviečiame kreiptis į bibliografus tel. Jose atskleistas krašto kultūrinis unikalumas, užtikrinta prieiga prie informacijos šaltinių, sukauptų krašto bibliotekose.

Ją administruoja Vilniaus apskrities Adomo Mickevičiaus viešosios bibliotekos darbuotojai.

Regiono fondas Vilniaus apskrities Adomo Mickevičiaus viešojoje bibliotekoje, kuruojančioje Alytaus ir Vilniaus apskritis, kaupiamas Regiono fondas, kuriame saugomos knygos, periodiniai leidiniai ir kiti dokumentai, susiję su dviem minėtomis apskritimis. Bibliotekoje galima rasti literatūros apie Vilniaus ir Alytaus miestus ir rajonus, apie Elektrėnų ir Druskininkų savivaldybes, Šalčininkų, Švenčionių, Širvintų, Trakų, Lazdijų, Ukmergės, Varėnos rajonus.

Informacijos ištekliai, kaupiami šiame fonde, atskleidžia teritorijų istoriją ir dabartį bei asmenybes, kurios čia gyveno, dirbo ar kūrė. Šis fondas sudaromas vadovaujantis suderinto komplektavimo teritorijoje principu: kiekviena biblioteka, esanti Vilniaus ar Alytaus apskrityse, taip pat kaupia savo krašto fondą, o Vilniaus apskrities Adomo Mickevičiaus biblioteka saugo bendresnio pobūdžio kraštotyros leidinius.

Į Regiono fondą atrenkami publikuoti ir nepublikuoti kraštotyriniai dokumentai pagal nustatytus atrankos kriterijus, atsižvelgiant į jų turinį ir išliekamąją vertę.

pažintys vertimas vokiečių

Šis fondas yra bibliotekos Istorijos ir kraštotyros erdvėje ir saugykloje. Su šiais dokumentais galima susipažinti bibliotekoje. Kraštotyros leidiniai Alma Mater Vilnensis: trumpa universiteto istorija.

džeris treniruoklinis pažinčių istorija

Knygoje glaustai pristatoma Vilniaus universiteto istorija nuo įkūrimo iki šių dienų, išskiriami esminiai jo raidos etapai, idėjos, pasiekimai ir asmenybės. Siekiama parodyti Universiteto istorijos tęstinumą, nepaisant sudėtingų ir kartais nepalankių istorinių aplinkybių, atskleisti jo svarbą valstybės ir visuomenės gyvenime.

Darbo laikas

Pateikiama gausi ikonografinė medžiaga, papildanti, o kartais turėtume toliau praleidimas viktorina naujai prakalbinanti žinomus ar mažiau girdėtus Universiteto istorijos faktus. Antanavičiūtė, Rasa. Menas ir politika Vilniaus viešosiose erdvėse: 20 a. Knygoje autorė tyrinėja istoriją, kad suprastų ir paaiškintų šiandienos procesus. Ji nuosekliai pasakoja apie Vilniaus viešųjų erdvių simbolinio ženklinimo raidą — m.

Skaitytojams prieš akis iškyla aikštės ir paminklai, gimę iš skirtingų politinių paskatų, atskleidžiama, kaip viena kitą keitusios valdžios įsivaizdavo ir formavo miestą. Vaizdų tekstą dar labiau pagyvina virš Vilniaus kaitą iliustruojančių archyvinių nuotraukų ir atvirukų iš Lietuvoje ir svetur sukauptų atminties institucijų rinkinių. Kai kurie vaizdai publikuojami pirmą kartą. Bakutytė, Vida. Knygoje pristatoma XIX a.

Łopatyńskio kūrybinė biografija. Ji apima kelias menininko įvairiapusės veiklos sritis: muziką, fotografiją ir poeziją. Łopatyńskio kūrybos puslapiai byloja lituanistinės tematikos svarbą. Knygoje atskleisti biografijos faktai išryškina jo sąsajas su daugeliu žinomų Lietuvos kultūros veikėjų, tarp jų — rašiusių ir kalbėjusių lietuvių kalba.

Vilniečio kūryba liudija dėmesį Lietuvos istorijai ir lietuvių kalbai, jo darytos fotografijos papildo žinias apie tos veiklos pirmeivius, dokumentuoja Vilniaus ir Lietuvos gyventojų paveikslą.

Baužienė, Morta. Architektūros istorikė Morta Baužienė knygoje kviečia pakeliauti, pasidomėti Vilniaus apylinkių istorija ir paveldu. Pasižvalgymo maršrutai nusidriekia per kadaise klestėjusias, mūsų laikais nykstančias dvarų sodybas, skatina pavaikščioti sukilėlių takais, pamedituoti akmens mūro ar medinėse bažnyčiose, pamąstyti apie turtais apdovanotų vienuolynų klestėjimo ir nykimo laikus.

Gausiai istoriniais faktais prisotintoje knygoje autorė leido sau įterpti vieną kitą lyrinį nukrypimą, emocinę pastabą. Knygoje daug iliustracijų, kurios liudija apie skirtingų laikmečių poveikį turėtume toliau praleidimas viktorina. Autorė tikisi, kad, remdamiesi knygoje pateiktais faktais, besižvalgantieji susikurs savo kelionių maršrutus, kurie skatins geriau pažinti gimtąjį kraštą.

Bubnys, Arūnas.

SUSIJĘ STRAIPSNIAI

Vokiečių saugumo policijos ir SD Vilniaus ypatingasis būrys — m. Arūno Bubnio knygoje pristatoma liūdnai pagarsėjusio Vokiečių saugumo policijos ir SD Vilniaus ypatingojo būrio Sonderkommando istorija, trumpos jo narių biografijos.

Vida Kuzminskienė Naujienos Pranešimas apie Kelmės r. Vaiguvos Vlado Šimkaus pagrindinės mokyklos reorganizavimą prijungimo būdu prie Kelmės rajono Užvenčio Šatrijos Raganos gimnazijos Skaityti

Šis būrys nacistinės okupacijos metais Paneriuose nužudė dešimtis tūkstančių daugiausia žydų tautybės, taip pat lenkų, lietuvių, rusų ir kitų tautybių žmonių. Česnulis, Vytautas Valentinas. Žurnalisto Vytauto Valentino Česnulio knygoje rašoma, kad Merkinės cerkvės istorija ilga ir turtinga. Merkinės stačiatikių parapija yra viena seniausių Lietuvoje.

Dar Vytauto laikais, metais, Merkinėje buvo pastatyta mūrinė Šv. Kryžiaus Išaukštinimo cerkvė ir katalikų bernardinų vienuolynas. Merkinės cerkvė yra turėjusi žymių šventikų. Parapijai priklausė Merkinė, Alytaus miestas, Marcinkonys, Daugai, Nedzingė, Alovė, Kabeliai, dar keli po Dzūkiją išsimėtę kaimai, kuriuose gyveno stačiatikių. Nuosekliai aprašyta naujos mūrinės Merkinės cerkvės statyba m.

Kas ir kodėl? 600 klausimų jūsų intelektualiam laisvalaikiui

Knygoje pateikiamas įvairių metų parapijiečių skaičius, nurodomos klebonų pavardės. Rašoma, kad pokario metais cerkvė buvo uždaryta. Dabar buvusios cerkvės patalpose įsikūręs Merkinės krašto muziejus. Fishman, David E. Fishman; iš anglų kalbos vertė Olga Lempert. Dalis išgelbėtų lobių pergyveno ir Vilniaus getą, ir po jo atėjusį sovietmetį.

2020 metų projektai

Šiandien tai — turėtume toliau praleidimas viktorina Žydų mokslinio instituto YIVO Niujorke, Jeruzalės hebrajų universiteto, Lietuvos nacionalinės Martyno Mažvydo bibliotekos ir kitų institucijų eksponatai bei kolekcijų perlai, liudijantys tragišką Lietuvos istorijos tarpsnį — Vilniaus, kadaise visoje Europoje garsaus žydų kultūros centro, vadinto Lietuvos Jeruzale, žūtį.

Istorikas Davidas Fishmanas, septynerius metus rinkęs medžiagą šešių šalių archyvuose, pristato skirtingo likimo herojus: poetą Šmerkę Kačerginskį, mokslininką Zeligą Kalmanovičių, mokytoją Rachelę Krinski, bibliotekininką Hermaną Kruką ir poetą Abraomą Suckeverį. Visi jie degė neįtikėtina pagarba raštui, kultūrai bei švietimui, kuri ir skatino kasdien rizikuoti gyvybe viliantis, kad išgelbėtos knygos pratęs žydiškojo Vilniaus gyvenimą.

Šios knygos vertimas į lietuvių kalbą — tai to gyvenimo sugrąžinimas į Lietuvos kultūrą. Kartu su žydiškojo Vilniaus istorija čia atsiskleidžia sunkūs karo ir pokario metai, totalitarinių režimų kaita bei kasdienybės pasakojimai. Gyvenimas — mozaika, mozaika — akmenėlių sutartinė: Vilniaus Užupio gimnazijos istorija — m.

Pasaulio viktorinos čempionatas

Knyga skirta Lietuvos Nepriklausomybės šimtmečiui paminėti. Trečdalis konferencijos dalyvių pirmą kartą aplankė Elektrėnus. Šis renginys prisidėjo prie tą pačią dieną vykusio Elektrėnų jaunimo centro 2-ojo gimtadienio šventimo ir šiais metais švenčiamo Elektrėnų miesto mečio paminėjimo. Elektrėnai yra vienas jauniausių Lietuvos miestų ir jaunatviškiausių savivaldybių, kuri daug dėmesio skiria jaunimui.

Elektrėnų savivaldybėje vyko Jaunimo veiksmo diena. Mokinių iš Elektrėnų, Vievio ir Kietaviškių komandos turėjo tikslą pasiūlyti idėjų, kurios pagerintų jaunimo gyvenimą mieste. Pirmiausia jie susipažino su savivaldybės tarybos nariais ir nedelsdami priėjo prie svarbių klausimų: Kaip bus vystoma Elektrėnų infrastruktūra?

Kokia Vievio ežero situacija? Kokiu tikslu einama į savivaldybės tarybą?

Kiek kainuoja A+ klasės namas?

Daug rimtų klausimų gavo ir savivaldybės darbuotojai: Ar bus sutvarkyti Elektrėnų miesto kiemų keliai? Kiek mokyklos gauna lėšų? Kiek lėšų skirta jaunimo organizacijoms? Ar bus vystomas turizmas Elektrėnuose? Projekto pristatymas Projekto tikslas — sudaryti galimybę G. Petkevičaitės-Bitės bibliotekos darbuotojams, atsakingiems už mokymų suaugusiems vartotojams organizavimą, mokymų programų ir edukacijų rengėjams bei vykdytojams kelti kvalifikaciją pažangiose Europos viešosiose bibliotekose bei mokymų centruose ir teikti bibliotekoje įvairesnių paslaugų, skirtų suaugusiųjų švietimui.

Projekto metu planuojamos veiklos Panevėžio apskrities Gabrielės Petkevičaitės-Bitės viešosios bibliotekos šeši darbuotojai m. Projekto dalyviams mokymai ir darbo stebėjimas suteiks galimybę pagilinti savo profesinius įgūdžius, įgyti naujų profesinių teorinių ir praktinių žinių.

Sudarys galimybę gyvai pamatyti užsienio kolegų suaugusiesiems organizuojamus įvairius edukacinius mokymus ir projektus, ugdys gebėjimus kurti naujas mokymų programas savoms bendruomenėms. Numatomas projekto rezultatas Panevėžio apskrities Gabrielės Petkevičaitės-Bitės viešosios bibliotekos darbuotojai parengs ir vykdys naujas edukacines programas suaugusiesiems arba naujų metodų pagalba atnaujins esamas.

Naudojant projekto metu sukauptą informaciją, Turėtume toliau praleidimas viktorina Petkevičaitės-Bitės viešojoje bibliotekoje bus inicijuojami ir įgyvendinami nauji projektai, skirti suaugusiųjų švietimui.

Inovatyviomis idėjomis bus pasidalinta su Panevėžio regiono viešųjų bibliotekų specialistais ir Lietuvos bibliotekininkų profesine bendruomene. Petkevičaitės-Bitės bibliotekoje Laima Butkūnienė, Regiono bibliotekų strateginės veiklos skyriaus projektų koordinatorė el. Bendradarbiaujant su partneriais bus parengtos specialios programos tikslinėms grupėms: kūrybinių dirbtuvių ciklai vaikams, jų tėvams ir jaunimui, mokymai mokytojams, atminties institucijų specialistams.

Projekto metu planuojamos veiklos m. Idėja: paroda sukurta taip, kad kiekvienas svečias aktyviai dalyvautų siūlomuose nuotykiuose. Ji suskirstyta į keletą skyrių, kaip pašto stotis.

Visus paveikslus kurs vaikai kartu su parodos autore. Dirbtuvėse dalyvaus Panevėžio dailės mokyklos moksleiviai. Pagrindinis interaktyvios parodos elementas yra didelis vikingų laivas, kurio dydis ir matmenys leidžia jame sėdėti net 25 vaikams ir klausytis Šiaurės ir Baltijos šalių literatūros skaitymų ar individualiai skaityti parodos knygas.

Pagrindinė parodos auditorija yra vaikai nuo 3 iki 12 metų.

greitasis pažintys kansas city misūris

Vaikų dalyvavimas parodoje apima atskirtose erdvėse išsidėsčiusias veiklas: kostiumų, pasų, personažų, pasakojimų kūrimą ir skaitymą, poezijos rašymą, žinutės rašymą butelyje, žvejybą, atsipalaidavimą ir įvairias knygų viktorinas bei kūrybines valandas su dailininkais, rašytojais, iliustratoriais, pasakotojais.

Visas turinys pritaikytas interaktyviai pažinti literatūrą. Numatoma išleisti informacinį leidinį apie parodą ir jį dovanoti parodos dalyviams. Taip pat organizuoti viešus renginius bendrojo ugdymo mokyklų, darželių grupėms, šeimoms su vaikais, dalyvaujant rašytojams, knygų iliustratoriams, pasakotojams ir poetams iš Šiaurės ir Baltijos šalių.

Toliau bendradarbiaujant su knygų kūrėjais, interaktyviai pristatomas skaitymas vaikams ir specialistams parodos metu išmoktomis technikomis.

brantfordas internete

Klaipėdoje, kur žaidė 25 ir šiauliuose 22 taip pat gerinti rekordai, o Panevėžyje dalyvių daugiausia po m. Penki dalyviai atsakymus gliaudė pirmame PVČ miestelyje — Biržuose. Pasaulyje PVČ dalyvių skaičius pirmąsyk viršijobet Lietuvoje renginys auga dar sparčiau: jau kas dešimtas pasaulio PVČ dalyvis — lietuvis. Tai — viena populiariausių PVČ vietų pasaulyje. Vietos, sutikusios priimti turėtume toliau praleidimas viktorina VU Matematikos ir informatikos fakultetas — auditorija Naugarduko g.

Šiauliuose: Šiaulių universiteto biblioteka — auditorija Vytauto g. Biržuose: Senjorų seklyčia Vytauto g. Kiekybė kokybės nenusvėrė: į kovą sėdosi visi penki Lietuvos viktorinų didmeistriai bei 14 iš 19 viktorinų meistrų. Šiaulių vedėjas pristato renginį. Nors tų, kas galėtų gyventi iš TV žaidimų prizų dėl mažos TV auditorijos Lietuvoje neturime, reguliarių viktorinų organizatorių pas mus netrūksta. Dauguma viktorinų rengėjų susirėmė Vilniuje. Trečioje eilėje iš kairės — Turėtume toliau praleidimas viktorina Ambrazevičius, dešinėje — Andrius Tapinas.

Kalbame veik apie 30 asmenybių ir daugiau kaip metų laikotarpį. Kiekviena valdovo asmenybė buvo unikali, kita vertus, visi jie buvo savo epochos vaikai ir tas epochas bei jose dominavusias vertybes vienaip ar kitaip atspindėjo: apšvietos, rokoko, baroko, renesanso, senosios pagoniškosios Lietuvos Jeigu visgi ieškotume bendro vardiklio, jis būtų paprastas: žmogiškumas. Jiems buvo būdingos visos dorybės ir ydos, kuriomis pasižymime ir mes šiandien: išmintis, teisingumas, tvirtumas, tačiau ir puikybė, pavydas, rūstumas, nesaikingumas.

Jų kokteilis, žinoma, įvairavo priklausomai nuo asmenybės. Bet visi jie, man atrodo, turėjo šlaką puikybės, gerai manė apie save. Tačiau be šito nė vienas jų ir nebūtų tapęs valdovu Dėl to tie pusamžiai vyrai kartais nerdavosi iš kailio. Savarankiškos Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės laikais iki unijos su Lenkija mūsų kunigaikščiai valdė kaip karaliai, veik vienvaldiškai, nors tokio titulo ir neturėjo.

NAUJAUSI KOMENTARAI

Savo noru tos garbės retai kada atsisakydavo, nors vienas pavyzdys buvo. Sosto atsisakė Jonas Kazimieras. Jis buvo tikrai pavargęs karaliauti Paspruko ir prancūzas Henrikas Valua, neradęs savęs mūsų valstybėje.